NL EN
DONEER NU!

IkPas maakt deelnemers bewust van hun omgang met alcohol

5 januari 2016

IkPas maakt deelnemers bewust van hun omgang met alcohol Een alcohol-time-out van een maand helpt Nederlanders bewuster om te gaan met hun alcoholgebruik. Dat blijkt uit onderzoek van Windesheim onder deelnemers aan de eerste IkPas acties, de overkoepelende naam van diverse regionale en lokale acties van 30 of 40 dagen zonder alcohol.

Het lectoraat Verslaving van Windesheim onderzocht samen met het AMC Amsterdam en de GGD Gooi- en Vechtstreek de effecten van de acties van vorig jaar. De resultaten worden nog geanalyseerd. Eerste bevindingen laten zien dat de uitkomsten vergelijkbaar zijn met de resultaten van het onderzoek naar het bekende Dry January in Engeland. Het verschil met de Engelse actie is dat, naast de afwijkende startdatum, IkPas twee varianten kent: 40 of 30 dagen.

Evenals in Engeland maakte 70% procent van de IkPas-deelnemers de hele periode alcoholvrij af. 70% van de deelnemers gaf na afloop aan zich meer bewust te zijn van het eigen alcoholgebruik. Een substantieel aantal deelnemers dronk in het eerste half jaar na hun time out op minder dagen in de week alcohol. Ook hun totale weekconsumptie was verminderd. Het alcoholgebruik bleek zelfs te zijn gehalveerd.

Over de IkPas-periode zelf meldde bijna de helft van de deelnemers, dat zij zich fitter voelden en beter sliepen. Circa een kwart van de deelnemers viel af in lichaamsgewicht. IkPas werd gemiddeld met een 8 gewaardeerd. 50% procent gaf aan in 2016 zeker weer mee te willen doen, 35% overweegt dit nog.

Sinds maandag 4 januari kunnen belangstellenden zich op www.ikpas.nl aanmelden voor de tweede reeks IkPas-acties. Op 10 februari, direct na de carnaval, start de IkPas-actie voor 40 dagen zonder alcohol, op 1 maart voor 30 dagen zonder alcohol.

Bron: medicalfacts.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl