NL EN
DONEER NU!

In onderzoek naar genotmiddelenpreventie is vaak sprake van belangenverstrengeling

2 februari 2017

In onderzoek naar genotmiddelenpreventie is vaak sprake van belangenverstrengeling Verstrengeling van belangen in interventieonderzoek komt veel voor en is bovendien gerelateerd aan de onderzoeksuitkomsten. Uit een analyse van 288 internationale artikelen die onderzoeken beschrijven naar de effecten van genotmiddelen-preventieprogramma’s op middelbare scholen, blijkt dat het uitmaakt of de onderzoeker zelf het preventieprogramma heeft ontwikkeld en/of voor de licentiehouder werkt.

Dit constateert Trimbos-onderzoeker Ferry Goossens in zijn proefschrift, waarop hij op 10 februari 2017 promoveert hij aan de Universiteit Utrecht. Onderzoekers met zo’n dubbelrol vinden positievere uitkomsten bij effectonderzoek naar alcohol- en tabakspreventieprogramma’s dan onafhankelijke onderzoekers. De dubbelrol kwam volgens Goossens in 75% van de internationale artikelen voor. Ook in een onderzoek naar Nederlandse jeugdinterventies bleken de auteurs van 84% van de onderzoekartikelen deze dubbelrol te vervullen.

In zijn proefschrift keek Goossens naar twee mogelijke verklaringen. De eerste is dat onderzoekers met een dubbelrol de interventie heel goed uitvoeren tijdens het onderzoek: dan kan men dus ook betere uitkomsten verwachten. De tweede verklaring is dat onderzoekers al dan niet bewust keuzes maken tijdens het onderzoek die de kans op positievere uitkomsten vergroten. Analyses hebben geen uitsluitsel gegeven over welke van deze verklaringen het meest juist is.

Bron: skipr.nl.

Laatste nieuws