NL EN
DONEER NU!

Europarlementariërs richten zich tot Juncker en Timmermans

28 juli 2015

Vier Europarlementariërs (Glennis Willmott, Matthias Groote, Jytte Guteland en Anna Hedh) hebben een brief gestuurd naar de voorzitter en de vice-voorzitter van de Europese Commissie, Claude Juncker en Frans Timmermans, met een afschrift aan Vytenis Andriukaitis. In hun brief dringen zij aan op voortgang bij de ontwikkeling van een breed alomvattend Europees alcoholbeleid.

Ook zetten de vier vraagtekens bij de voortzetting van het European Alcohol and Health Forum. Zij vragen zich af of het continueren van dit forum nog gezien kan worden als effectief gebruik van publieke gelden, nu alle preventieorganisaties uit het forum zijn gestapt. Het huidige forum kan – aldus de 4 parlementariërs - beter omgedoopt worden tot Alcohol Industry Forum!

Bron: epha.org.

Laatste nieuws