NL EN
DONEER NU!

Andriukaitis en Hogan zwichten voor gedistilleerdsector

22 juli 2019

Op 4 juni jl. heeft de gedistilleerdsector een Memorandum of Understanding (MoU) getekend rond consumenteninformatie over hun dranken. Eurocommissarissen Vytenis Andriukaitis (gezondheid) en Phil Hogan (landbouw) hebben de sector nu schriftelijk laten weten dit MoU te verwelkomen. Andriukaitis en Hogan zijn – met het einde van hun commissariaten in zicht – dus definitief gezwicht voor een slecht voorstel van de gedistilleerdsector

De gedistilleerdsector is voornemens de calorische waarde op de verpakking te zetten en informatie over de ingrediënten (inclusief vermelding van de gebruikte grondstoffen) online beschikbaar te stellen. Daarmee wijken ze af van wat europeesrechtelijk verplicht is bij alle niet-alcoholhoudende dranken o.g.v. verordening 1169/2011 en bij bier o.g.v. zelfregulering. Op die dranken wordt alle consumenteninformatie op de verpakking gezet.

De beide Eurocommissarissen wijzen er in hun brief wel op dat de website met consumenteninformatie over gedistilleerde dranken niet mag worden gebruikt om consumentengegevens te verzamelen of consumenten te volgen ten behoeve van gerichte marketing. Bovendien stellen ze een lettergrootte voor de vermelding van de calorische waarde per 100 ml voor die “gemakkelijk leesbaar” is en minstens 1,2 mm moet zijn, in overeenstemming met verordening 1169/2011. Bovendien verwachten de commissarissen dat vanuit de sector regelmatig analyses worden gemaakt over de voortgang van de uitvoering van het MoU.

Bron: spirits.eu.

Laatste nieuws