NL EN
DONEER NU!

Alcoholwet treedt vandaag grotendeels in werking

1 juli 2021

Vanaf vandaag vervangt de Alcoholwet de Drank- en Horecawet en zijn er nieuwe regels. Op een later tijdstip zullen nóg drie wijzigingen worden doorgevoerd.

Hieronder een overzicht van de veranderingen in de alcoholregelgeving die met ingang van vandaag van kracht worden:

Aanscherping leeftijdsgrens
• Volwassenen die alcohol bestellen voor minderjarigen en daarna aan hen doorgeven op voor publiek toegankelijke plaatsen (met name in de horeca) zijn voortaan strafbaar.
• Jongeren tussen de 12 en 18 jaar mogen geen alcohol aanwezig of voor consumptie gereed hebben in het personenvervoer, op legerplaatsen en vliegvelden (na de douane).

Geen exorbitante prijsacties meer
• Prijsacties in de detailhandel, denk daarbij vooral aan de aanbiedingen in supermarkten, slijterijen en bij webshops, met meer dan 25% korting op de prijs die normaal wordt gevraagd, zijn niet langer toegestaan.

Aanscherping van de regels voor verkoop op afstand
• Online bestellingen van sterke drank mogen alleen worden gedaan via een website die uitsluitend producten en diensten aanbiedt die slijterijen mogen verkopen en aanbieden.
• Online bestellingen van alcoholhoudende dranken en bestellingen via de telefoon mogen alleen worden gedaan als de koper voor afronding van het aankoopproces een actieve handeling moet verrichten om zijn leeftijd aan te geven (bijvoorbeeld aanvinken van leeftijd). Verkopers op afstand dienen gebruik te maken van een geborgde wijze van afleveren.

Méér bevoegdheden voor gemeenten
• Gemeenten krijgen de mogelijkheid bij verordening zelf hogere vloeroppervlakte-eisen te stellen aan horeca- en slijtlokaliteiten (minimum is 35m2 bij de horeca en 15m2 bij de slijterij).
• Gemeenten krijgen de mogelijkheid slijters toe te staan buiten openingstijden cursussen en proeverijen te organiseren (max. 3 per week).
• Gemeenten kunnen alcohol-overlastgebieden aanwijzen waar verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank wordt beperkt of verboden en vergunningen kunnen worden geweigerd.
• Gemeenten kunnen eisen dat commerciële verstrekkers op (party)boten en andere vervoermiddelen (bierfietsen) beschikken over een Diploma Sociale Hygiëne.

Wijziging van enkele toezichtsregels
• 16- en 17-jarige testkopers die werken in het kader van toezicht zijn niet meer strafbaar.
• Het toezicht op een deel van de nieuwe bepalingen komt te liggen bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).
• De NVWA mag bij het toezicht op de naleving van de leeftijdsgrens bij onlineverkoop gebruik maken van een fictieve identiteit.

Aanpassing regels m.b.t. het pand ("inrichtingseisen")
• Het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet wordt geschrapt. Enkele bepalingen gaan over naar de Alcoholwet, zoals de minimale vloeroppervlakte-eis voor horeca- (blijft 35 m²) en slijtlokaliteiten (blijft 15 m²) en het verplichte sluisje tussen een slijterij en een andere winkel.
• In de wet komt een nieuwe begripsbepaling van 'besloten ruimte'. Daarmee wordt duidelijk dat horeca- en slijtlokaliteiten omsloten moeten zijn door scheidingsconstructies.

Versoepelingen voor het bedrijfsleven
• 14- en 15-jarige vmbo-leerlingen die alcohol schenken in het kader van een horecastage zijn niet meer strafbaar.
• Het voor minderjarigen geldende toegangsverbod tot slijterijen wordt opgeheven.
• In casino's met speeltafels mag alcoholhoudende drank worden verstrekt in dezelfde ruimte als waarin de speeltafels staan.

Een aantal onderdelen van de Alcoholwet treedt later in werking:
• Er komen verplicht te gebruiken leeftijdsverificatiesystemen die verkopers op afstand moeten gaan gebruiken bij het aannemen van bestellingen.
• Er komt een onafhankelijke Landelijke commissie sociale hygiëne. Die gaat de eindtermen Sociale Hygiëne bepalen en een nieuw Register Sociale Hygiëne beheren. In elk geval gaat de inschrijving in de toekomst geld kosten.
• In de Alcoholwet en het Alcoholbesluit wordt opgenomen dat alleen de beheerders van bepaalde categorieën vergunningplichtige bedrijven op het aanhangsel bij de vergunning vermeld hoeven te worden. Alleen die beheerders worden dan nog gescreend, andere niet.

Zie ook: rijksoverheid.nl.

alcoholwet---officile-versie-per-01-07-2021-.pdfalcoholwet---officile-versie-per-01-07-2021-.pdf (185 kB)

Laatste nieuws