NL EN
DONEER NU!

Verbod op alcoholverstrekking aan 18-min werkt

26 oktober 2018

Verbod op alcoholverstrekking aan 18-min werkt Vijf jaar na de invoering van het verbod op alcoholverstrekking aan 18-minners is het tijd voor de vraag: En? Werkt het een beetje? Trouw ging langs bij enkele experts. Hieronder een samenvatting van de gesprekken.

Ninette van Hasselt, programmamanager jongeren en riskant gedrag van het Trimbos-instituut: "We moeten de situatie van nu vergelijken met de beginjaren van deze eeuw. In 2003 dronken jongeren twee keer zoveel als nu. Er was veel overlast op straat, we hadden de breezersletjes. Sinds dat jaar is er dankzij allerlei maatregelen een dalende trend." Samengevat blijkt uit de cijfers dat jongeren sinds toen láter drinken, en de leeftijdsgrens van achttien jaar heeft daarbij ontegenzeggelijk een rol gespeeld. Maar als jongeren eenmaal drinken, gaan ze snel naar een ‘volwassen’ consumptie.

Ook geen goed nieuws is dat het zogenaamde bingedrinken (het innemen van grote hoeveelheden in korte tijd) substantieel blijft, merkt kinderarts Nico van der Lely die in het Delftse Reinier de Graaf Ziekenhuis in 2006 een eerste ‘alcoholpoli’ opzette. Ook hij ziet dat de gemiddelde leeftijd waarop jongeren in het ziekenhuis met een alcoholvergiftiging worden opgenomen stijgt. "Maar de vergiftiging is wel ernstiger geworden. Het gemiddelde alcoholpromillage nam toe van 1,83 in 2007, naar 1,99 in 2017."

Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, vindt dat Nederland vooral blij moet zijn met de effecten van de verhoging van de alcoholleeftijdsgrens. "Wat vooral opvalt is dat ik helemaal geen verzet meer hoor tegen de maatregel. We vinden de nieuwe alcoholgrens net zo normaal als de leeftijd waarop je een auto mag besturen. En dat allemaal in een periode van vijf jaar." Daarbij komt, zegt Van Dalen, dat veel mensen de 18-jaar-norm ook binnenshuis hanteren, terwijl de wet dat niet eist. "Absolute winst", zegt Van Dalen, "maar we moeten nu doorpakken".

Volgens Floor van Bakkum van het Jellinek Centrum voor verslavingszorg, kan excessief alcoholgebruik onder jongeren, maar ook bij volwassenen, op drie manieren worden tegengegaan. "De prijs moet omhoog, de beschikbaarheid moet afnemen en de reclame moet aan banden. Aan dat wijntje bij de kapper moeten we echt niet beginnen, en bier en wijn horen thuis in de speciaalzaak, niet bij de supermarkt." Ook moeten alcohol en sport dringend ‘ontkoppeld’ worden, zegt ze. "Je zou zeggen dat het goed is om kinderen te laten sporten om ze van gehang met alcohol af te houden, maar de sportkantine is in Nederland nu net de plek waar je als 18-minner het gemakkelijkst aan alcohol kunt komen."

Over een aantal weken komt staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) met zijn Nationaal Preventieakkoord waarin zulke maatregelen worden verwacht.

Bron: trouw.nl.

Laatste nieuws