NL EN
DONEER NU!

IkPas 2021 geëvalueerd

28 december 2021

IkPas 2021 geëvalueerd Vandaag zijn de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de effecten van de twee grotere IkPas campagnes in 2021: Dry January in januari (32.555 deelnemers) en 40 dagen geen druppel! vanaf Aswoensdag (5.922 deelnemers). In totaal deden dus aan beide campagnes 38.477 mensen mee.

De evaluatie van beide campagnes bevat 3 metingen: vóór IkPas (T0-meting), 6 weken erna (T1) en 6 maanden na IkPas (T2). De T0-meting van de 2 campagnes had 13.005 respondenten, T1 6.089 (46,8%) en T2 5.040 respondenten (38,8%).

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers stijgt elk jaar weer en ligt nu rond 50 jaar; 65% is vrouw, 69% is HBO/universitair geschoold. Deelnemers zijn gemiddeld frequente en forse drinkers: wekelijks wordt op gemiddeld 4,8 dagen alcohol gedronken met een weekaantal van gemiddeld ca. 18 glazen (2,5 per dag). In verhouding tot de landelijke bevolking komt overmatig drinken (vrouwen > 14 glazen per week, mannen > 21 glazen) onder de IkPas-deelnemers aanzienlijk meer voor (mannen 34,7%-36,7% (afhankelijk van de campagne) tegenover 10,5% onder de totale bevolking van 18 jaar en ouder, vrouwen 43% tegenover 6,5% landelijk 18+. Oudere deelnemers drinken vaker en meer dan jongere.

Ongeveer driekwart (75,1%) van de ondervraagde deelnemers maakte de actie zonder alcohol te drinken af. Twee derde van de deelnemers van beide campagnes (66%) las minimaal op de helft van de actiedagen de nieuwsbrief, 13,2% zocht ook intensievere vormen van ondersteuning (apps, IkPas-coach, chat, Alcohol Infolijn, webinars, forum). Een ruime meerderheid (ca. 69%) voelt zich in voldoende mate ondersteund. De acties worden gewaardeerd met een 8.

Relatief veel deelnemers ervaren positieve lichamelijke en mentale effecten. Concreet: 59% van de deelnemers slaapt beter, 66% voelt zich mentaal of lichamelijk fitter, 33% voelt zich gezonder en 31% valt af. Zes maanden na beide campagnes drinken de deelnemers gemiddeld 5 glazen per week minder (een vermindering van 31% ten opzichte van vóór de campagne).

evaluatie-van-ikpas-2021.pdfevaluatie-van-ikpas-2021.pdf (623 kB)

Laatste nieuws