NL EN
DONEER NU!

Ministerraad stemt in met de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019

4 december 2015

De komende jaren blijft het kabinet onverminderd inzetten op het bevorderen van gezondheid van mensen waarbij preventie, gezondheidsbescherming, het verminderen van gezondheidsverschillen en een integrale aanpak centraal staan. Dat staat in de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019 waar de ministerraad mee heeft ingestemd.

Volgens de kabinetsbrief is de meeste gezondheidswinst nog steeds te behalen met verbetering van de trends voor de speerpunten: roken, overmatig alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht, bewegen, depressie en diabetes.

Uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning, die als basis dient voor het gezondheidsbeleid, blijkt dat het goed gaat met onze gezondheid. De levensverwachting is de afgelopen 10 jaar sterk gestegen en een aantal trends in leefstijl is niet langer ongunstig, hoewel er nog grote uitdagingen zijn.

Ook binnen de zorg komt steeds meer aandacht voor preventie. De huidige ontwikkeling in de gezondheid van Nederlanders geeft dan ook geen aanleiding grote beleidswijzigingen door te voeren maar juist krachtig door te gaan op de ingeslagen weg.

Bron: rijksoverheid.nl.

kamerbrief-over-landelijke-nota-gezondheidsbeleid-2016-2019.pdfkamerbrief-over-landelijke-nota-gezondheidsbeleid-2016-2019.pdf (235 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl