NL EN
DONEER NU!

Argos: Van Rijn ging akkoord met Utrechts plan om mystery-guests in te zetten

2 november 2015

Argos: Van Rijn ging akkoord met Utrechts plan om mystery-guests in te zetten Afgelopen weekeinde bleek uit het programma Argos dat VWS documenten heeft gewist over de inzet door de gemeente Utrecht van meerderjarige mystery-guests bij de handhaving van de Drank- en Horecawet. De Volkskrant meldde vanochtend dat VWS beweert dat de ambtenaar die daartoe opdracht kreeg, dat moest doen omdat hij "zonder mandaat de indruk zou hebben gewekt dat de staatssecretaris akkoord was met het Utrechtse beleid". Argos zegt nu over bewijzen te beschikken dat staatssecretaris Van Rijn wel degelijk op de hoogte was van én akkoord is gegaan met het Utrechtse plan.

Uit een mail van 14 juli 2014 van de toenmalige directeur aan de voltallige directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) van het ministerie van VWS, blijkt dat Van Rijn aanwezig was op de stafvergadering waarin het Utrechtse plan werd besproken. In de mededelingen over die bijeenkomst schrijft de toenmalige directeur: "Punt loktieners Utrecht opgebracht, is aan Utrecht, mooi dat ze het doen. Hij (staatssecretaris Van Rijn – red.) zal als nodig antwoorden conform voorgestelde lijn."

Bron: argos.vpro.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl