NL EN
DONEER NU!

Vroegsignaleren alcohol- en drugsgebruik op mbo

4 oktober 2011

Op 3 oktober heeft minister Van Bijsterveldt op het ROC Midden-Nederland het startschot gegeven voor een e-learning module om problematisch gebruik door jongeren op het mbo te signaleren.
Met de e-learning Vroegsignalering (die onderdeel uitmaakt van de Gezonde School en Genotmiddelen voor het MBO) krijgen MBO-scholen concrete handvatten voor het aanpakken van problematisch alcohol- en cannabisgebruik van jongeren.

De e-learning is verkrijgbaar op www.signalerenalcoholendrugs.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl