NL EN
DONEER NU!

Flitsbezorger en STIVA gaan regels vastleggen in code

27 februari 2023

Flitsbezorger Flink en STIVA, de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie, de belangenbehartiger van de alcoholbranche, nemen het initiatief om te komen tot een Gedragscode voor Alcoholbezorging. Daarnaast zullen zij ervaringen op het gebied van de naleving van de leeftijdsgrens 18+ voor alcohol uitwisselen.

Robin Kiesler, directeur Nederland van Flink: "Dagelijks bezorgen we boodschappen bij vele duizenden Nederlanders. Dat willen we op een verantwoorde manier doen. We moeten en kunnen nog stappen zetten bij het strikt controleren van de leeftijd bij personen tot 25 jaar die alcohol bestellen. We hebben een duidelijke werkwijze, waarvan het belangrijk is dat die ook in de praktijk goed wordt nageleefd. Een duidelijke Gedragscode helpt ons daarbij."

Onderdeel van de afspraken is dat Flink de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken van de sector onderschrijft. Andere bezorgbedrijven worden ook uitgenodigd om mee te werken aan de Code voor Alcoholbezorging en deze te onderschrijven.

Flink werkt momenteel ook intern aan verbeteringen, zoals bewustzijn onder de vele duizenden bezorgers, het frequent inzetten van mystery guests om te controleren op de naleving van leeftijdscontrole bij bezorging aan jongeren en verder verbeteringen in en aan de app.

Sandra van Ginneken, adviseur Alcoholwet van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, vraagt zich af of de komende code meerwaarde heeft. Volgens haar zijn de Alcoholwet en het Alcoholbesluit duidelijk en heeft de toezichthouder, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, bovendien uitgelegd wat ondernemers moeten vastleggen en doen. "Het is vooral een kwestie van de alcoholregelgeving naleven," aldus Van Ginneken. Frequent mystery guests inzetten heeft volgens haar wel nut.

Bron: stiva.nl/

Zie ook: nvwa.nl.

Laatste nieuws