NL EN
DONEER NU!

Nijmegen laat sportkantines zichzelf controleren

17 mei 2017

De Nijmeegse voetbalclubs krijgen van burgemeester Bruls de kans zélf een handhavingssysteem op te zetten tegen het schenken van alcohol aan minderjarigen.

De komende maanden bespreken de clubs welke vorm van zelfregulering ze gaan toepassen. Blijkt een positief effect bij gemeentelijke steekproeven, dan komen er op termijn minder frequent controles.

De afspraken die de burgemeester heeft gemaakt zijn in lijn met een unaniem door de raad van Nijmegen aangenomen motie waarin hij werd opgeroepen een convenant af te sluiten met de sportclubs over het uitvoeren, controleren en handhaven van de Drank- en Horecawet.

Bron: gelderlander.nl en gelderlander.nl.

Laatste nieuws