NL EN
DONEER NU!

Binnenkort advies over kartelzaak Ageviewers

18 april 2018

Binnenkort advies over kartelzaak Ageviewers De advocaat-generaal van de Hoge Raad brengt op 25 mei 2018 zijn advies uit over de kartelzaak rond het leeftijdscontrolesysteem Ageviewers, vooruitlopend op het arrest van de Hoge Raad.

De zaak draait om de vraag of de supermarktbranche (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en Jumbo) een kartel hebben gevormd door Ageviewers te boycotten en te kiezen voor de inzet van caissières bij het controleren van de leeftijdsgrenzen voor alcohol en tabak. Verder speelt dat HEM, de exploitant van Ageviewers, VWS ervan verdenkt als verlengstuk van de alcoholindustrie te hebben gefunctioneerd door niet in te grijpen toen bleek dat de leeftijdsgrenzen slecht werden nageleefd. Ook zou VWS relevante stukken achter hebben gehouden, dan wel hebben vernietigd en onderzoek hebben “gestuurd”.

Dirk Benschop van HEM: "Door documenten achter te houden en onderzoeken te manipuleren heeft het ministerie van VWS de rechtsgang gefrustreerd en mijn bedrijf enorm benadeeld. Ik zal er alles aan doen de waarheid boven tafel te krijgen." Daarom kiest HEM ervoor zich te wenden tot de rechterlijke macht en een voorlopig getuigenverhoor te gelasten met de deelnemers aan het overleg tussen vertegenwoordigers van de overheid, de alcoholindustrie en de supermarktbranche.

HEM roept de regering verder op het beleid rond leeftijdscontrole aan te passen om de verkoop van (alcohol en) tabak aan minderjarigen te voorkomen. Als de regering daartoe niet bereid is, zal HEM zich tot de rechter wenden om de Staat te verplichten het FCTC-verdrag, het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging, na te leven. Volgens HEM handelt de Nederlandse overheid in strijd met artikel 16 van dat verdrag.

Bron: perssupport.nl.

Laatste nieuws