NL EN
DONEER NU!

Nieuwe Modelverordening Drank- en Horecawet verschenen

4 juni 2012

1 Januari 2013 treedt de gewijzigde Drank- en Horecawet in werking. Gemeenten krijgen dan méér bevoegdheden en taken dan zij nu hebben. Om gemeenten te helpen bij het maken van nieuwe verordeningen hebben het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en drie alcoholpreventie-projecten in Noord en Oost Nederland (FrisValley uit Food Valley regio, Maklukzat uit Drenthe en Regio Noord-Veluwe) een Modelverordening Drank- en Horecawet plus toelichting geschreven.
Gezien de doelstellingen van de organisaties die dit initiatief hebben genomen, ligt de focus van deze modelverordening op preventie. Niet-commercieel gebruik ervan is toegestaan.

Op 20 september kunt u zich op het congres 'Modelverordening' laten informeren over de mogelijkheden die gemeenten in de nieuwe Drank- en Horecawet krijgen om een goede lokale Drank- en Horecaverordening te ontwikkelen. Verschillende landelijke experts zullen u vanuit verschillende invalshoeken informeren over deze nieuwe verordening.

Zie voor meer informatie over dit congres:
stap.nl/beleid.

modelverordening-drank--en-horecawet-definitief-1-juni-2012_1.pdfmodelverordening-drank--en-horecawet-definitief-1-juni-2012_1.pdf (543 kB)

Laatste nieuws