NL EN
DONEER NU!

Nederlandse input voor evaluatie Europese richtlijn alcoholaccijnzen openbaar

8 december 2015

Nederlandse input voor evaluatie Europese richtlijn alcoholaccijnzen openbaar Eurocommissaris Moscovici is een openbare consultatieronde gestart in verband met de evaluatie van Richtlijn 92/83/EEG aangaande de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken. Dit om te bezien of deze aangepast moet worden om misbruik en fraude te verminderen. Deze week heeft staatssecretaris Eric Wiebes de Nederlandse inbreng openbaar gemaakt.

Nederland geeft aan dat de indeling in categorieën alcoholhoudende dranken lastig is en tot kosten leidt. Verder is Nederland het eens met verlaagde tarieven voor sommige kleine producenten en voor laaggradige dranken. Daarentegen is Nederland tegen vrijstellingen voor privé-gebruik.

evaluatie-accijnsrichtlijn-nederland.pdfevaluatie-accijnsrichtlijn-nederland.pdf (426 kB)

Laatste nieuws