NL EN
DONEER NU!

Praten over alcohol beïnvloedt effect anti-alcoholcampagnes

13 januari 2014

Praten over alcohol beïnvloedt effect anti-alcoholcampagnes Hanneke Hendriks laat in haar proefschrift zien dat interpersoonlijke communicatie over gezondheidsonderwerpen van invloed is op gezondheidsgedrag en op de effecten van gezondheidscampagnes, in het bijzonder rond alcoholconsumptie en 'binge' drinken. Praten over gezondheidsonderwerpen blijkt dus belangrijk.

De studies beschreven in het proefschrift van Hendriks tonen aan dat
(1) praten over gezondheidsonderwerpen invloed heeft op intenties om (on)gezond gedrag te vertonen
(2) hoe negatief of positief mensen praten over gezondheidsonderwerpen van invloed is op voorspellers van gezondheidsgedrag
(3) blootstelling aan een (angst-opwekkende) gezondheidscampagne mensen kan stimuleren negatiever over ongezonde gedragingen te praten en
(4) de perceptie van hoe negatief of positief mensen zelf over gezondheidsonderwerpen praten van invloed is op voorspellers van gezondheidsgedrag.

Bron: uva.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl