NL EN
DONEER NU!

Alcohol schadelijk voor de hersenen van de wieg tot het graf

4 december 2020

Er zijn drie perioden in een mensenleven dat er veel veranderingen plaatsvinden in de hersenen: de prenatale periode, tijdens de adolescentie en als je ouder wordt. In die perioden zijn de hersenen extra gevoelig voor de effecten van alcohol. Daarover gaat een door Louise Mewton e.a. geschreven redactioneel artikel in de British Medical Journal.

Zwaar alcoholgebruik tijdens de zwangerschap kan een Foetaal Alcohol Spectrum Disorder veroorzaken, die gepaard gaat met een wijdverbreide vermindering van het hersenvolume en cognitieve stoornissen. Recent is aangetoond dat zelfs lichte of matige alcoholconsumptie tijdens de zwangerschap van de moeder significant in verband gebracht kan worden met slechtere psychologische en gedragsresultaten bij haar nakomelingen.

De overgang naar binge-drinken tijdens de adolescentie gaat gepaard met een verminderd neocorticaal volume en functionele connectiviteit, een verminderde ontwikkeling van witte stof en kleine tot matige tekorten in een breed scala van cognitieve functies.

Onlangs werd bij ouderen aangetoond dat stoornissen in alcoholgebruik een van de sterkst beïnvloedbare risicofactoren zijn voor alle typen van dementie (vooral op jonge leeftijd) in vergelijking met andere bekende risicofactoren zoals hypertensie en roken. Zelfs matig drinken houdt verband met een klein maar significant verlies van hersenvolume op middelbare leeftijd, hoewel verder onderzoek nodig is om te testen of deze structurele veranderingen zich vertalen naar functionele beperkingen.

De auteurs pleiten voor een geïntegreerde benadering gericht op beperking van de schade bij alle leeftijdsgroepen. "Volksgezondheidsbeleid op dit terrein, zoals richtlijnen voor alcoholgebruik, alcoholprijsbeleid en limieten voor rijden onder invloed, moeten gepaard gaan met de ontwikkeling van trainings- en zorgtrajecten die rekening houden met het menselijk brein dat gedurende het hele leven in gevaar is", concluderen ze.

Bronnen: bmj.com en leefbewust.com.

Laatste nieuws