NL EN
DONEER NU!

In Miljoenennota ambities en acties rond problematisch alcoholgebruik, maar geen voorstel accijnsverhoging

17 september 2019

Het kabinet Rutte III meldt in de Miljoenennota 2020 dat eind 2018 met meer dan 70 maatschappelijke partijen het Nationaal Preventieakkoord is getekend met als doel roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen.

Ook staat in de Miljoenennota dat een van de ambities van het Preventieakkoord is een samenleving waarin volwassenen zich bewust zijn van de risico’s van alcohol. Ook moeten er op termijn minder problematische alcoholgebruikers zijn. Dit betekent dat geen jongeren onder de 18 jaar en geen zwangeren alcohol drinken. Ook daalt het percentage overmatige drinkers en zware drinkers. Hiervoor zet het kabinet in 2020 in op de uitvoering van de acties uit het Preventieakkoord met opdrachten en subsidies. Zo zijn er e-learnings ontwikkeld die verstrekkers helpen bij een betere naleving van de Drank- en Horecawet. Ook zijn er pilotgemeenten en pilothoreca die zich extra gaan inspannen voor een betere naleving en beter toezicht, aan de hand van opgestelde protocollen. Zorgprofessionals en scholen worden ondersteund met nieuwe effectieve interventies. De sportsector krijgt middelen om zich in te zetten voor een gezondere sportomgeving. En er worden onderzoeken gedaan om alcoholmarketing beter te reguleren, zoals door de evaluatie van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken.

Organisaties zoals het Trimbos-instituut ontvangen instellings- en projectsubsidies voor het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op preventie van (schadelijk) alcohol-, tabaks- en drugsgebruik en voor andere VWS-beleidsterreinen, zoals de geestelijke gezondheidszorg. Het Trimbos-instituut zet zich in om wetenschappelijk onderbouwde, onafhankelijke informatie te geven aan professionals en burgers. Voor 2020 gaat het om projectsubsidies van circa € 3,4 miljoen en bij de instellingssubsidies gaat het in totaal om circa € 6,7 miljoen.

Tot slot noemt de Miljoenennota het Sport- en Preventieakkoord Caribisch Nederland, dat VWS in mei 2019 met de openbare lichamen het Caribisch Sport- en Preventieakkoord heeft ondertekend. De ambitie van het akkoord is een gezonder Caribisch Nederland met kinderen die een goede start maken in het leven en actieve volwassenen en ouderen met meer gezonde levensjaren. Per eiland zijn op vijf thema’s concrete ambities voor 2040 afgesproken en tussentijdse doelen voor 2019–2022 opgesteld. De vijf thema’s zijn overgewicht, problematisch alcoholgebruik, roken en drugsgebruik, sporten en bewegen, seksuele gezondheid en sport en preventie.

Uit de het Belastingplan 2020 en alle bijbehorende stukken blijkt dat het kabinet opnieuw geen verhoging van de accijnzen op alcoholhoudende dranken voorstelt. Dit terwijl de Nederlandse accijnstarieven voor pils, wijn en gedistilleerd sinds 2014 niet meer zijn gestegen. Integendeel: voor stille wijn is het tarief licht gedaald en de accijns op champagne is zelfs nog maar ongeveer éénderde van wat die in 2014 was.

Bron: rijksoverheid.nl.

tarieven17_3.pdftarieven17_3.pdf (63,6 kB)

Laatste nieuws