NL EN
DONEER NU!

Rechter: geen boete, want twijfel over juistheid controlerapportage

18 maart 2021

Rechter: geen boete, want twijfel over juistheid controlerapportage De ondernemer van ‘t Keershuys uit Den Bosch kreeg eind 2018 een boete voor indirecte verstrekking van sterke drank aan een minderjarige. Was dat terecht?

Volgens de toezichthouder heeft de barmedewerkster na een verzoek van een oudere man een fles sterke drank en enkele glaasjes op de bar gezet. De man heeft de shotglaasjes ingeschonken en meegenomen t.b.v. een groepje anderen welke hij eerst had aangewezen. Eén van de consumpties werd in het zicht van de barmedewerkers gegeven aan een minderjarige, die zelf zei "Dat mag ik nog niet", maar de drank toch aannam.

Volgens diverse getuigen heeft de barmedewerkster inderdaad de drankjes niet zelf ingeschonken, maar heeft zij een fles op de bar gezet en heeft de vaste gast die vervolgens gepakt, de shotjes ingeschonken en uitgedeeld. De barmedewerkster verklaart de betreffende persoon er direct op aangesproken te hebben dat hij niet zelf de shotjes mocht inschenken en uitdelen en dat blijkt ook uit andere verklaringen. Zij heeft ook verklaard dat zij niet heeft gezien aan wie de shotjes zijn uitgedeeld door de drukte.

De rechter hekelt het feit dat de barmedewerkster noch de jongeman aan wie het shotje zou zijn verstrekt, hierover door de toezichthouder is bevraagd. Gelet op de summiere informatie in de controlerapportage over het incident waarvoor de boete is opgelegd en het consistente beeld uit de getuigenverklaringen dat het erg druk was, dat de barmedewerkster niet de shotglaasjes heeft ingeschonken en uitgedeeld en dat zij de andere persoon er meteen op heeft aangesproken dat hij dit niet mocht doen, vindt de rechtbank dat er concrete aanknopingspunten bestaan voor twijfel aan de juistheid van de constateringen in de controlerapportage. Die rapportage biedt daarom onvoldoende grondslag voor de conclusie dat artikel 20, eerste lid, van de Drank- en Horecawet is overtreden.

Het bestreden besluit moet worden vernietigd, omdat eiser geen overtreding heeft begaan en de burgemeester daarom niet bevoegd was om een boete op te leggen. Hoger beroep is nog mogelijk.

Bronnen: rechtspraak.nl en gelderlander.nl.

Laatste nieuws