NL EN
DONEER NU!

Overlast en alcohol- en/of drugsgebruik onder jongeren blijven prioritaire lokale veiligheidsthema’s

15 januari 2016

Overlast en alcohol- en/of drugsgebruik onder jongeren blijven prioritaire lokale veiligheidsthema’s BMC heeft in opdracht van de VNG een onderzoek uitgevoerd naar het veiligheidsbeleid dat gemeenten voeren en de prioriteiten die ze daarin stellen. Daarbij is steeds gevraagd naar de komende en de afgelopen periode. Daaruit blijkt dat de thema’s 'overlast jongeren/jeugdgroepen' en 'alcohol- en/of druggebruik onder jongeren' een hoge prioriteit hebben.

Binnen het thema alcohol/drugs zal volgens de respondenten in komende tijd naar verwachting het meest geïnvesteerd worden in drank- en drugsgebruik jongeren, drank- en drugsgebruik jongeren/jongvolwassenen 16-24 jaar en softdrugsproblematiek. Met name de softdrugsproblematiek laat een sterke stijging van de verwachte investeringen zien. Dit dossier heeft duidelijk aan prioriteit gewonnen.

bmc-prioriteiten-in-veiligheid-2016.pdfbmc-prioriteiten-in-veiligheid-2016.pdf (955 kB)

Laatste nieuws