NL EN
DONEER NU!

Resultaten van het Grote Uitgaansonderzoek 2020 gepubliceerd

16 september 2020

Resultaten van het Grote Uitgaansonderzoek 2020 gepubliceerd Waar voor de een de corona-lockdown een reden was om vaker alcohol en drugs te gebruiken of te experimenteren met nieuwe of andere middelen, greep de ander deze gelegenheid juist aan om even helemaal niks te gebruiken.

Dat blijkt uit het Grote Uitgaansonderzoek 2020 van het Trimbos-instituut, waaraan 4.460 mensen tussen de 16 en 35 jaar die minimaal één keer per jaar een club of een festival bezoeken, hebben meegedaan.

Veranderingen in de frequentie van het gebruik verschillen sterk per middel. Zo was 56,4% van de alcoholdrinkers naar eigen zeggen minder vaak gaan drinken sinds het invoeren van de coronamaatregelen; voor cannabis was dat slechts 15,9%. Onder gebruikers van ecstasy was het aandeel dat minder vaak was gaan gebruiken relatief hoog (42,9%); slechts 15,9% gaf aan vaker te zijn gaan gebruiken.

Ongeveer 40% van de mensen die tijdens de lockdown psychedelische middelen (ketamine, LSD, 2C-B en truffels) hadden gebruikt, was frequenter gaan gebruiken. Voor elk middel was er ook een relatief grote groep (23% tot 56,4%) die zijn gebruik niet had aangepast.

Daarnaast gaf een hoog percentage (71,2%) van de respondenten in dit onderzoek aan zich geïsoleerd te voelen en behoefte te hebben aan ondersteuning op het gebied van sociaal contact, dagstructuur en –activiteiten of het omgaan met een negatieve stemming.

De prijs en de verkrijgbaarheid van drugs lijken volgens de gebruikers niet te zijn veranderd door de coronamaatregelen in Nederland.

Bron: mellowed.nl.

Laatste nieuws