NL EN
DONEER NU!

Diverse systemen voor online aankopen alcohol op de markt

9 november 2021

Diverse systemen voor online aankopen alcohol op de markt In de Alcoholwet die sinds 1 juli 2021 geldt is opgenomen dat online verkopers en andere aanbieders op afstand van alcoholhoudende drank bij het aankoopmoment over een leeftijdsverificatiesysteem dienen te beschikken om vast te stellen of de klant inderdaad meerderjarig is.

In het kader van een aangenomen motie van de leden Kuik en Voordewind is afgelopen maanden onderzoek gedaan naar digitale identificatiesystemen die onderdeel kunnen worden van het leeftijdsverificatiesysteem voor de verkoop van alcohol op afstand.

Uit deze analyse blijkt dat het inzetten van door private partijen uitgegeven consumentenoplossingen voor authenticatie (iDIN, itsme) op dit moment het meest realistisch lijken. Deze oplossingen bieden de mogelijkheid om gebruikers te authentiseren en identificeren binnen het consumentendomein door een koppeling met bijvoorbeeld een bankrekening of een identiteitskaart.

De onderzoekers geven aan dat het inrichten van een 18+-account bij de webwinkel een alternatieve oplossingsrichting zou kunnen zijn, mits deze oplossing voldoet aan de additionele eisen die VWS stelt aan het leeftijdsverificatiesysteem. Zij geven aan dat het vaststellen van dergelijke eisen in wet- en regelgeving wenselijk is. Als onderdeel van de eisen moet naar hun mening minimaal een gewenst betrouwbaarheidsniveau opgenomen worden en eisen worden gesteld op het gebied van privacy en dataminimalisatie.

Op basis van de bevindingen van het onderzoek gaat staatssecretaris Paul Blokhuis de komende maanden bezien welke nadere eisen er gesteld moeten worden aan een betrouwbaar leeftijdsverificatiesysteem. Dit voorstel zal uitgewerkt worden in het Alcoholbesluit.

Bron: rijksoverheid.nl.

inventarisatie-van-leeftijdsverificatiesystemen.pdfinventarisatie-van-leeftijdsverificatiesystemen.pdf (919 kB)

Laatste nieuws