NL EN
DONEER NU!

Voordewind stelt nóg twee amendementen voor

9 november 2020

Het Kamerlid Joël Voordewind stelt nóg twee amendementen voor op het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet van staatssecretaris Paul Blokhuis. Eerder diende hij al een amendement in betreffende de minimale grootte van één horeca- en slijtlokaliteit binnen resp. horecagelegenheden en slijterijen.

De twee nieuwe amendementen wijzigen de wet zodat:
- het gemeenten wordt toegestaan alcoholoverlastgebieden aan te wijzen;
- het gemeenten wordt toegestaan te eisen dat verstrekkers van alcohol op bepaalde vervoermiddelen (bijvoorbeeld boten) in het bezit zijn van een diploma sociale hygiëne, indien er bedrijfsmatig of anders dan om niet alcohol wordt verstrekt.

Het wetsvoorstel van Blokhuis wordt volgende week in een wetgevingsoverleg besproken. Later, als het verslag van het wetgevingsoverleg gereed is, wordt er plenair over gestemd.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws