NL EN
DONEER NU!

Gemeentelijk alcoholbeleid laat te wensen over

5 april 2023

Staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft deze week het rapport van het ‘Onderzoek gemeentelijk preventie en handhavingsbeleid alcohol’ van bureau KWINK naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Uit het rapport blijkt dat maar liefst 70% van de gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen alcohol is verlopen en slechts 93 gemeenten een actueel plan (27%) hebben.

Over het algemeen zijn de onderzochte plannen van goede kwaliteit. Zo bevatten bijna alle plannen de verplichte doelstellingen, zoals de acties die alcoholgebruik moeten voorkomen en de minimaal te behalen resultaten. Ook de aanvullende onderdelen uit het Modelplan van het Trimbos-instituut komen in 75% van de plannen terug.

Wat betreft de uitvoering zien de onderzoekers ruimte voor verbetering. Het eindrapport stelt dat ‘de plannen na het opstellen een (zeer) beperkte rol spelen bij de uitvoering van het alcoholbeleid.’ Het grootste obstakel voor de uitvoering is een gebrek aan capaciteit. Er is gemiddeld 2,5 FTE toezichtcapaciteit beschikbaar bij gemeenten. De gemiddelde gewenste toezichtcapaciteit is echter 3,6 FTE. Toezicht en handhaving komen hierdoor niet van de grond. Daarbij mist de urgentie en het politiek-bestuurlijk draagvlak. Alcoholgebruik onder volwassenen is genormaliseerd. Ook wordt het gesprek over alcohol gekenmerkt door tegenstrijdige belangen. Zo spelen er bijvoorbeeld gezondheidsbelangen maar ook economische belangen voor ondernemers en sportverenigingen.’

Het eindrapport komt ten slotte met enkele aanbevelingen voor staatssecretaris Van Ooijen (VWS), de VNG en gemeenten. Meer middelen zouden het toezicht en de handhaving van de Alcoholwet moeten versterken. Ook kunnen meer doelgroepen worden opgenomen in het lokale alcoholbeleid.

Bronnen: binnenlandsbestuur.nl en rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws