NL EN
DONEER NU!

Van Ooijen reageert op vragen over wijziging Alcoholbesluit

17 oktober 2023

Van Ooijen reageert op vragen over wijziging Alcoholbesluit Staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft gereageerd op de vragen van enkele Tweede Kamerfracties over de voorgestelde wijziging van het Alcoholbesluit.

Die wijziging bepaalt dat gemeenten personen die onmiddellijk leiding geven (lees dagleidinggevenden of beheerders) in horecabedrijven wel moeten toetsen op levensgedrag en wel moeten bijschrijven op het aanhangsel bij de vergunning. Dit terwijl de Alcoholwet op grond van het amendement Bolkestein zal gaan bepalen dat alle beheerders van vergunningplichtige bedrijven niet meer getoetst en bijgeschreven hoeven te worden.

In de praktijk zal de reikwijdte van het amendement Bolkestein dus beperkt blijven tot slijterijen. Het zal de regeldruk voor deze bedrijfstak met ongeveer €1.000.000 doen verminderen. Voor horecabedrijven wijzigt er niks. Dit op nadrukkelijk verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de VNG en de G4. Een en ander vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid en het voorkómen van ondermijnende criminaliteit.

Openbare ordeproblemen spelen vooral in het nachtleven een grote rol in en rondom horecaondernemingen. Daarnaast is de horecabranche zeer kwetsbaar voor criminele activiteiten. De verplichte bijschrijving van beheerders van horecabedrijven zorgt ervoor dat gemeenten een Bibob-onderzoek kunnen uitvoeren. Daardoor zijn gemeenten beter in staat om de mate van gevaar te kunnen bepalen dat een vergunning misbruikt wordt voor criminele activiteiten. Uit onderzoek blijkt dat 95% van de bestuursorganen in het beleid heeft opgenomen bij aanvragen om vergunningen op basis van de Alcoholwet de Wet Bibob toe te passen.

Van Ooijen geeft in zijn antwoord toe dat het amendement Bolkestein de verplichte toetsing en bijschrijving van beheerders in de Alcoholwet schrapt en zijn voorstel voor wijziging van het Alcoholbesluit gaat betekenen dat die voor beheerders van horecabedrijven toch wel blijft gelden. Hij stelt echter dat het amendement Bolkestein die ruimte biedt.

Bron: tweedekamer.nl.

Update: N.a.v. deze beantwoording is op verzoek van de VVD besloten een tweeminutendebat te agenderen.

verslag-van-een-schriftelijk-overleg-over-het-ontwerpbesluit-houdende-wijziging-van-het-alcoholbesluit-in-verband-met-de-aanwijzing-van-categorien-van-personen-en-horecabedrijven.docxverslag-van-een-schriftelijk-overleg-over-het-ontwerpbesluit-houdende-wijziging-van-het-alcoholbesluit-in-verband-met-de-aanwijzing-van-categorien-van-personen-en-horecabedrijven.docx (60,4 kB)

Laatste nieuws