NL EN
DONEER NU!

Wetsvoorstel Voordewind geeft raad belangrijke taak

5 februari 2013

Wetsvoorstel Voordewind geeft raad belangrijke taak  In het wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet van Voordewind c.s. is – naast verhoging van de alcoholleeftijd - opgenomen dat gemeenteraden periodiek een preventie- en handhavingsplan alcohol vaststellen. In dit plan zal moeten worden aangegeven op welke manier de gemeente haar taak invult in het kader van alcoholpreventie, met name onder jongeren, en wat zij wil doen in het kader van handhaving. Dit meldt BHBW op haar website.

Als het wetsvoorstel, dat de Tweede Kamer dit voorjaar zal behandelen, wordt aangenomen zijn gemeenten verplicht minimaal elke vier jaar met een preventie- en handhavingsplan alcohol te komen. In het plan staan de doelstellingen, de acties en de resultaten die de gemeente wenst te realiseren.

Bron: BHBW.nl.

Laatste nieuws