NL EN
DONEER NU!

Resultaten enquête onder toezichthouders Drank- en Horecawet

27 oktober 2016

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft in opdracht van het ministerie van VWS een enquête gehouden naar de ervaringen van toezichthouders Drank- en Horecawet met de handhaving van deze wet. De resultaten zijn vastgelegd in een rapport.

In totaal zijn er 157 reacties gegeven op de enquête. Dat betreft ruim een kwart van het totale aantal toezichthouders Drank- en Horecawet.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna alle toezichthouders de opleiding DHW gevolgd hebben en daarmee voldoende voorbereid waren op de praktijk. Gemiddeld is er 28,8 uur beschikbaar voor toezicht op en handhaving van de DHW waarvan 8 uur plaats vindt in de avond/nacht. In bijna de helft van de gemeenten worden testkopers ingezet bij de handhaving van de DHW.
Volgens ongeveer de helft van de toezichthouders geeft de DHW voldoende mogelijkheden om handhavend op te treden. Ruim 55 toezichthouders geven aan zich niet of ‘slechts soms’ gesteund te voelen door de burgermeester, meestal omdat de belangen in de betreffende gemeenten ergens anders liggen. Samenwerking met toezichthouders uit andere gemeenten vindt in ongeveer de helft van de gevallen plaats.
Blurring gaat volgens een groot deel van de toezichthouders effect hebben op de werkzaamheden van de toezichthouders. De decentralisatie wordt door een kwart van de toezichthouders die de enquête hebben ingevuld als positief ervaren. Als laatste geven veel toezichthouders aan dat de wederverstrekker strafbaar gesteld moet worden in de wet.

resultaten-enquete-toezichthouders-drank-en-horecawet.pdfresultaten-enquete-toezichthouders-drank-en-horecawet.pdf (1,97 MB)

Laatste nieuws