NL EN
DONEER NU!

Nieuwe BoB-campagne niet gericht op minder alcoholgebruik

23 februari 2016

Nieuwe BoB-campagne niet gericht op minder alcoholgebruik De sportkantines in het zuiden van Zuid-Holland zijn de komende tijd mikpunt voor de campagne 'een limo voor de BoB'. De campagne is bedacht door het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV) om de combinatie alcoholgebruik en autorijden in sportkantines te verminderen.

“Het is niet bedoeld om alcoholgebruik in de kantines te minderen, maar vooral de combinatie met verkeer", benadrukt Harry Akkermans, uitvoerder van het project.
De slogan 'een limo voor de BoB' heeft niet alleen te maken met het glaasje limonade voor de BoB, maar er kan ook daadwerkelijk een limousine gewonnen worden door de deelnemende sportverenigingen.

Bron: destadgorinchem.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl