NL EN
DONEER NU!

Blended hulpverlening goed voor effectiviteit onlinehulp bij alcoholproblematiek

5 maart 2015

Het Trimbos-instituut en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zijn nagegaan in hoeverre online-zelfhulpprogramma’s zoals Drinktest.nl en Minderdrinken.nl patiënten met alcoholproblematiek kunnen helpen. De sleutel tot succes zou wel eens de module POH-ggz kunnen zijn.

Deze module stelt huisartsen in staat om per normpraktijk voor maximaal twaalf uur per week een praktijkondersteuner-ggz aan te stellen voor de begeleiding bij psychische problematiek, waaronder overmatig middelengebruik en verslaving. Begeleiding van de patiënt na verwijzing naar online hulpprogramma’s behoort daar ook toe. We spreken dan van blended hulpverlening: de internethulp wordt ingebed in een consult of een zorgtraject. De huisarts bespaart zo tijd, houdt toch via de POH-ggz een vinger aan de pols en bovendien neemt de effectiviteit van de onlineprogramma’s toe want onlinezelfhulp werkt beter als het gepaard gaat met feedback of coaching.

bransen_onlinehulp-1.pdfbransen_onlinehulp-1.pdf (116 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl