NL EN
DONEER NU!

Overzicht amendementen Drank- en Horecawet

26 november 2020

Maandag 16 november 2020 is in een wetgevingsoverleg het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet van Paul Blokhuis besproken. Vóór die datum en op 16 november zelf zijn er amendementen ingediend. Sommige zijn nadien nog (nader) gewijzigd. 1 december a.s. zal de Tweede Kamer zich uitspreken over de moties, de amendementen en het wetsvoorstel.

In de bijlage vindt u een overzicht van de 18 amendementen waarover gestemd zal worden. Bij elk amendement geeft STAP ook haar visie.

Voor STAP is het van belang dat de ingediende amendementen de uitgangspunten van het Nationaal Preventieakkoord ondersteunen. Zo is het essentieel dat de beschikbaarheid van alcohol niet mag worden vergroot. Dat is tevens één van de drie belangrijkste beleidsadviezen van de WHO. Ook adviseert de WHO de prijs van alcohol te verhogen en alcoholreclame wettelijk te beperken.

standpunt-stap-amendementen-gewijzigde-drank-en-horecawet.pdfstandpunt-stap-amendementen-gewijzigde-drank-en-horecawet.pdf (544 kB)

Laatste nieuws