NL EN
DONEER NU!

Blokhuis met branche in overleg over inwerkingtreding regels prijsacties

11 september 2020

Blokhuis met branche in overleg over inwerkingtreding regels prijsacties In antwoord op Kamervragen van het lid Wybren van Haga, laat staatssecretaris Paul Blokhuis weten dat hij in overleg is met de branche over de inwerkingtreding van het voorgestelde wettelijke verbod op prijsacties voor alcoholhoudende dranken hoger dan 25%. Deze nieuwe bepaling staat in het wetsvoorstel Alcoholwet (de aangepaste Drank- en Horecawet), die binnenkort in de Tweede Kamer plenair zal worden behandeld.

Inwerkingtreding van die nieuwe bepaling was door de staatssecretaris eerder voorzien op 1 januari 2021. Haga stelde er daarom Kamervragen over. Hij denkt dat die datum niet haalbaar is.

Blokhuis antwoordde dat hij overleg heeft gehad met vertegenwoordigers van de retailers, producenten en groothandelaren over de voorgestelde regels over prijsacties voor alcoholhoudende drank. In dat overleg heeft de branche de staatssecretaris geïnformeerd over de wijze waarop kortingsacties worden voorbereid en de zorgen die er bestaan over de eventueel korte voorbereidingstermijn. Blokhuis vindt het belangrijk dat er een redelijke overgangstermijn geldt voordat de nieuwe maatregelen in werking treden, zodat producenten en verstrekkers zich hierop kunnen voorbereiden. Daarom zal het gesprek met de branche over wat een dergelijke termijn zou kunnen zijn, de komende maand worden voortgezet.

Verder laat de staatssecretaris weten dat de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
uiterlijk één maand voor inwerkingtreding van deze nieuwe bepaling het handhavingsbeleid op dit punt zal hebben gepubliceerd.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws