NL EN
DONEER NU!

Staatssecretaris informeert Kamer over Evaluatie Drank- en Horecawet

1 februari 2016

Staatssecretaris informeert Kamer over Evaluatie Drank- en Horecawet Staatssecretaris Martin van Rijn heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de Evaluatie van de Drank- en Horecawet. Hieruit blijkt dat de evaluatie zich zal richten op vier thema’s: decentralisatie van bevoegdheden naar gemeenten, de verhoging van de leeftijdsgrens van 16 naar 18, mengvormen van alcohol en detailhandel (‘blurring’) en technische eisen rondom verkoop.

Bij de evaluatie zullen de resultaten van een aantal in 2016 uit te voeren onderzoeken worden benut, zoals het Peilstationonderzoek van het Trimbosinstituut, onderzoek naar de stand van zaken van het lokale toezicht en de lokale preventie- en handhavingsplannen en het onderzoek van Nuchter naar de naleving van de leeftijdsgrens door verstrekkers.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl