NL EN
DONEER NU!

Gaat Enschede blurring toestaan?

6 oktober 2017

Gaat Enschede blurring toestaan? Enschede wil - zeggen ze zelf - niet achter de feiten aanlopen. Daarom gaat het college van B&W een nieuwe visie op winkels en horeca ontwikkelen. Mét aandacht voor 'blurring', een mix van horeca en detailhandel.

B&W wil een 'eenduidig afwegingskader' maken waaruit blijkt welke ontwikkelingen op het gebied van detailhandel en horeca gewenst zijn en op basis van welke motivering.

Een belangrijk aspect dat in de nieuwe visie in elk geval meegenomen wordt is blurring, ofwel nieuwe concepten waarbij winkelen en horeca gecombineerd worden. Een concept dat - volgens B&W - is komen overwaaien uit Engeland en de VS. Hoewel Enschede in bestemmingsplannen al wel ruimte biedt aan deze mixvormen, moet daar ook in de detailhandel- en horecavisie ruimte voor worden gemaakt. Het college denkt dat te doen met een gebiedsgerichte benadering, dus door straten of winkelgebieden aan te wijzen waar blurring wordt aangemoedigd.

De gemeente begint deze maand met het schrijven van de visie. De visie is in februari klaar.

Bron: tvenschedefm.nl.

Laatste nieuws