NL EN
DONEER NU!

Nieuw onderzoek naar alcoholmarketing en social media

22 november 2022

Breuer & Intraval heeft in samenwerking met Dialogic een éénmeting uitgevoerd naar het bereik en de beïnvloeding van jongeren door alcoholmarketing op sociale media.

In het kader van het Nationaal Preventieakkoord (NPA) is een nulmeting uitgevoerd naar de beïnvloeding van jongeren door alcoholmarketing op 5 verschillende locaties, waarvan de sociale media. Toen is reeds afgesproken dat het onderzoek naar beïnvloeding via sociale media zou worden herhaald om te beoordelen of en zo ja in welke mate acties van de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie en de Nederlandse Brouwers van invloed zijn op het bereik bij jongeren onder de 18 jaar van alcoholmarketing via sociale media.

In de periode februari tot en met mei 2022 is door Breuer&Intraval, in samenwerking met Dialogic, geïnventariseerd of jongeren geconfronteerd worden met alcoholmarketing via sociale media. De onderzoekers concluderen dat jongeren op sociale media met 18min-accounts geconfronteerd worden met alcoholreclame, dit geldt voor alle populaire platformen. Jongeren zien met name niet-gesponsorde alcoholreclame via influencers.

Het aandeel gesponsorde alcoholreclame lijkt te zijn afgenomen sinds de nulmeting. De onderzoekers wijten dit aan een vereiste wijziging in de onderzoeksaanpak, waardoor reclame op Instagram deels niet werd meegenomen, en aan een aanpassing van het beleid door YouTube. In 2021 zijn immers de advertentieregels voor alcoholreclames door YouTube aangescherpt. Zo mogen er geen alcoholreclames meer staan op de masthead van YouTube, de meest prominente advertentieplek op de homepage.

In de nulmeting zijn daarnaast een aantal alcoholreclames gevonden in de banners over YouTube filmpjes. Hierover concludeerden de onderzoekers destijds dat er mogelijk sprake was van een communicatiefout tussen de systemen van YouTube en Google. Dit jaar zijn geen alcoholreclames gevonden in de banners. Het lijkt er dus op dat dit probleem is opgelost.

Over de daadwerkelijke blootstelling van jongeren aan alcoholmarketing via sociale media kunnen de onderzoekers geen (betrouwbare) berekeningen maken.

Volgens de onderzoekers blijft een aandachtspunt dat een groot deel van de jongeren aangeeft (ook) een 18-plusacccount te gebruiken. Hierdoor ontwijken jongeren leeftijdsfilters en wordt de blootstellingskans verhoogd.

Bron: tweedekamer.nl.

onderzoek-alcoholmarketing-gericht-op-jongeren-enmeting-social-media.pdfonderzoek-alcoholmarketing-gericht-op-jongeren-enmeting-social-media.pdf (712 kB)

Laatste nieuws