NL EN
DONEER NU!

Blokhuis informeert Kamer over inventarisatie blootstelling alcoholmarketing

30 april 2018

Blokhuis informeert Kamer over inventarisatie blootstelling alcoholmarketing Blokhuis heeft de Tweede Kamer vandaag de resultaten gezonden van een onderzoek naar waar en in welke mate verschillende leeftijdsgroepen worden blootgesteld aan alcoholmarketing. Intraval heeft dat onderzoek uitgevoerd en daarbij gekeken naar 3 leeftijdsgroepen: jongeren (12-17 jaar), jongvolwassenen (18-30 jaar) en overige volwassenen (30+ jaar). In het onderzoek is zowel de kant van de aanbieder als de consumentenkant belicht.

Uit het rapport blijkt dat de alcoholmarketing op televisie voornamelijk bestaat uit traditionele commercials die in de reclameblokken worden uitgezonden. Product placement en sponsoring komen beduidend minder vaak voor. Als er sprake is van sponsoring door alcoholmerken, dan doet dit zich voornamelijk tijdens en rond uitgezonden voetbalwedstrijden c.q. –programma’s voor.

Ook in folders van supermarkten, groothandels en slijterijen komt verhoudingswijs veel alcoholmarketing voor. Het gaat met name om advertenties waarin de lezer wordt geattendeerd op aanbiedingen van diverse bier- en wijnmerken.

Uit het rapport kan worden afgeleid dat er zeven locaties c.q. vindplekken zijn waar de kans op blootstelling aan alcoholmarketing het grootst is, omdat men hier vaker komt/gebruik van maakt en bewust alcoholreclames waarneemt. Het gaat afhankelijk van de leeftijd om: televisie, folders, social media, supermarkten, bioscopen, festivals/evenementen/poppodia en horeca. Voor vier van deze zeven locaties – televisie, supermarkten, bioscopen en horeca – geldt dat ze in de top vijf voorkomen van alle drie de leeftijdsgroepen.

Folders komen alleen in de top vijf van de volwassenen voor, terwijl festivals/evenementen/ poppodia alleen bij jongvolwassenen in de top vijf staan. Jongeren en jongvolwassenen gebruiken vaker social media waar ze (zeer) veel alcoholmarketing waarnemen, meer dan volwassenen. Gebruikers van social media (Facebook, Twitter en Instagram) worden vrijwel zeker blootgesteld aan alcoholmarketing.

Blokhuis vindt met name het feit dat een substantieel deel van de jongeren aangeeft op verschillende locaties veel of zeer veel alcoholmarketing te zien nadere aandacht vraagt. Het onderzoek is zijns inziens input voor de gesprekken aan de alcoholltafel van het Preventieakkoord.

Bron: rijksoverheid.nl.

inventarisatie-alcoholmarketing.pdfinventarisatie-alcoholmarketing.pdf (1,60 MB)

Laatste nieuws