NL EN
DONEER NU!

Jonge drankcontroleurs op pad in Scherpenzeel

17 juli 2017

Om de controles op de naleving van de leeftijdsgrens effectiever te maken, heeft het college van Scherpenzeel besloten om jonge toezichthouders (leeftijdsgenoten) aan te wijzen.

Het gebruikmaken van jonge toezichthouders voor controles op het naleven van de leeftijdsgrens voor het nuttigen van alcohol is een regionaal initiatief in het kader van het project FrisValley. Het op pad sturen van jonge toezichthouders is volgens gemeentewoordvoerder Bertil Rebel effectief, omdat deze controleurs niet zo snel in die hoedanigheid worden herkend. Als zij aan het werk zijn, zal de reguliere handhaving wel altijd in de buurt zijn om direct actie te kunnen ondernemen op de door hun jonge collega's geconstateerde overtredingen.

Om de landelijk werkende jonge toezichthouders hier te kunnen inzetten, is het nodig dat hierover in elke deelnemende gemeente door de burgemeester een apart besluit wordt genomen.

Bron: scherpenzeelsekrant.

Laatste nieuws