NL EN
DONEER NU!

Alcohol-actieweek 2022 gaat a.s. maandag 7 november van start

4 november 2022

Volgende week is de landelijke alcoholactieweek ‘Zien drinken, doet drinken’ van de Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN).

De campagne is gericht op ouders met als concrete boodschap: ”Probeer het glas te laten staan als kinderen erbij zijn”. Uit onderzoek is gebleken dat de kans daarmee toeneemt dat kinderen niet voor hun 18e gaan drinken. Nu heeft bijna de helft (47,5%) van de Nederlandse scholieren van 12-16 jaar al eens alcohol gedronken. Wat daaraan bijdraagt is het voorbeeldgedrag van hun ouders. Hoe vaker kinderen ouders zien drinken, des te jonger ze zelf willen gaan drinken. Kinderen leren de effecten van alcohol al kennen vanaf hun 4e jaar.

Uit nieuw onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat ongeveer 40% van de ouders zegt de afgelopen maand gedronken te hebben in het bijzijn van hun kind of kinderen. Bijna de helft (47,3 %) van de ouders geeft aan dat ze voor lief nemen dat hun kind ziet dat ze alcohol drinken. En dat terwijl de meeste ouders (67,8 %) weten dat kinderen hun gedrag kopiëren, ook als het om alcoholgebruik gaat.

Voor de campagne is een korte film gemaakt waarin kinderen van groep 8 vertellen dat ze via sociale media en op televisie ongevraagd worden geconfronteerd met alcoholreclame (zie: hier). De campagne adviseert ouders om daarover met hun kinderen vanaf ongeveer 12 jaar in gesprek te gaan met als doel om ze bewust te maken dat alcoholreclame de drempel naar alcoholgebruik verlaagt.

Vooral GGD-en, preventieafdelingen van de Verslavingszorg en diverse gemeenten zetten zich tijdens de alcoholactieweek en de weken erna in om ouders te bereiken met de boodschap: ‘Kinderen kopiëren jouw drinkgedrag’. Via de sociale media worden door AAN 3 campagnespotjes ingezet die de regionale activiteiten extra accent geven.

De campagne wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Meer informatie op ziendrinkendoetdrinken.nl.

Alcohol-actieweek 2022 gaat a.s. maandag 7 november van start

Laatste nieuws