NL EN
DONEER NU!

Ook wijnsector wil komen met e-labels

5 juli 2021

Al lang wordt er gesproken over het feit dat de producenten van dranken met meer dan 1,2% alcohol vol., op hun flessen en blikjes niet de ingrediënten en voedingswaarde hoeven te vermelden. Alle producenten van andere dranken moeten dat wel o.g.v. de Verordening verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (1169/2011).

Eén van de voorstellen in het Europe's Beating Cancer Plan van de Europese Commissie is om vanaf 2022 die vreemde uitzondering te schrappen en de vermelding van ingrediënten en voedingswaarde ook voor alcoholhoudende dranken te verplichten. Bovendien wil de Commissie in 2023 gezondheidsinformatie op de etiketten verplichten.

De alcoholsector heeft hierop verdeeld gereageerd.
De bierbrouwers hadden al eerder toegezegd zich voor wat betreft de vermelding van ingrediënten en voedingswaarde te gaan houden aan de voor alle andere dranken geldende regels die in voornoemde verordening 1169/2011 staan.
De gedistilleerdsector is echter met een ander plan gekomen. Zij hebben voorgesteld de calorische waarde op de verpakking te gaan zetten en informatie over de ingrediënten en over verantwoord gebruik online(!) beschikbaar te stellen. Ze noemen dat een 'e-label'.

De wijnsector heeft vandaag laten weten zich aan te sluiten bij de plannen van de gedistilleerd-sector. Ook de consument van wijn zal dus - als het aan de producenten ligt - v.w.b. informatie over ingrediënten verwezen worden naar een digitaal e-label platform.

Bron: twitter.com.

Ook wijnsector wil komen met e-labels

Laatste nieuws