NL EN
DONEER NU!

ANGOB heeft wensen t.a.v. uitbouw alcoholbeleid

11 januari 2015

ANGOB heeft wensen t.a.v. uitbouw alcoholbeleid ANGOB heeft voor de verdere uitbouw van het alcoholbeleid diverse wensen. Zo wil zij stuntaanbiedingen onmogelijk maken, hetzij door een wettelijk verbod, hetzij door invoering van een minimumprijs per eenheid alcohol. Daarnaast pleit ANGOB voor verlaging van de strafbaarheidsgrens in het verkeer naar 0,2 promille. Ook wil zij harmonisatie van de Europese accijnstarieven en inhoudelijke aanpak van de alcoholreclame.

Dat zei dr.ir. D.Korf op de nieuwjaarsbijeenkomst van ANGOB in Beekbergen. Daarin liet hij ook weten dat zijn organisatie blij is met de introductie, 1 januari 2014, van één leeftijdsgrens voor alle alcoholhoudende dranken. “Daarmee kwam een eind aan een kunstmatig onderscheid, waartegen de ANGOB zich sinds haar oprichting in 1897 heeft verzet.”

Korf ging in zijn rede ook in op het verzet van de supermarktbranche tegen de invoering van elektronische leeftijdscontrole op afstand. “Met een dergelijk systeem vallen nalevingspercentages van meer dan 95% te bereiken. Met de door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel voorgestane systemen zal het percentage altijd beneden de 50 blijven steken.”

pbr-nieuwjaar-2015-2.rtfpbr-nieuwjaar-2015-2.rtf (1,94 MB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl