NL EN
DONEER NU!

Ambtelijk akkoord over nieuwe EU accijnsregels alcohol

24 juni 2020

Ambtelijk akkoord over nieuwe EU accijnsregels alcohol Er is een ambtelijk akkoord bereikt over herziening van de Richtlijn betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken (92/83/EEG)

De bestaande Richtlijn is al meer dan twintig jaar geleden tot stand gekomen, en categoriseert alcoholhoudende producten, opdat alle landen daarbij dezelfde definities aanhouden. Bovendien wordt een methode voorgeschreven om de accijnzen te berekenen en te bepalen welke producten in aanmerking komen voor verlaagde tarieven of vrijstelling.

Het ambtelijke akkoord moet nog door de Europese Raad worden bevestigd.

De herziening behelst de volgende veranderingen:
• Verhoging van de drempel voor bier met een laag alcoholgehalte waarvoor verlaagde tarieven gelden, van 2,8% tot 3,5%. Het curieuze argument om dit voor te stellen is: door aanpassing van de accijnscategorieën, wordt het alcoholgehalte waarbij een verlaagd accijnstarief geldt hoger, waardoor meer brouwers zullen overstappen op laaggradig bier, wat goed is voor de volksgezondheid!
• Uitbreiding van de bijzondere regeling voor verlaagde accijns voor kleine producenten tot producenten van andere gegiste dranken, zoals cider.
• Invoering van een gemeenschappelijk EU certificatiesysteem waarmee de status van kleine zelfstandige producenten kan worden bevestigd.
• Verduidelijking van de voorwaarden voor toepassing van de vrijstelling van de accijnsregels op gedenatureerde alcohol in bijvoorbeeld schoonmaakproducten.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP heeft in 2015 input geleverd voor de huidige herziening. STAP heeft de Commissie destijds laten weten de indeling in categorieën alcoholhoudende dranken onduidelijk te vinden. Het onderscheid tussen gebrouwen, gegiste, gedistilleerde en versterkte dranken zou wat STAP betreft moeten komen te vervallen. Alle dranken met een bepaald alcoholgehalte moeten idealiter even zwaar worden belast. Verder heeft STAP aangegeven van mening te zijn dat de bestaande verlaagde tarieven en vrijstellingen onwenselijk zijn uit gezondheidsoogpunt.

Helaas is uiteindelijk niet gekozen voor een drastische herziening, maar voor enkele kleine veranderingen, die niet zullen bijdragen aan de volksgezondheid in de EU, in tegendeel zelfs.

Bron: europa.eu.

Laatste nieuws