NL EN
DONEER NU!

Alcoholproblemen onder jongeren komen minder voor als er méér controle is

24 juli 2012

Alcoholproblemen onder jongeren komen minder voor als er méér controle is Karen Schelleman-Offermans promoveerde onlangs op haar proefschrift 'Growing up getting drunk; development and prevention of adolescent alcohol use' aan de Universiteit Maastricht.

Schelleman-Offermans onderzocht als eerste wat de effecten zijn van geïntensiveerde handhaving van de leeftijdgrenzen van alcoholgebruik (formele controle) en van het minder beschikbaar stellen van alcohol voor jongeren via de sociale omgeving (informele controle via ouders en scholen).

Bron: artsennet.nl.

schelleman-offermans.pdfschelleman-offermans.pdf (1,82 MB)

Laatste nieuws