NL EN
DONEER NU!

Dalende hulpvraag in de verslavingszorg

15 september 2016

Dalende hulpvraag in de verslavingszorg Sinds 2011 is sprake van een dalende trend van het aantal hulpvragers in de verslavingszorg. Deze daling zet zich in 2015 door. Dat blijkt uit nieuwe Kerncijfers Verslavingszorg 2015 die de stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) uit Houten afgelopen week presenteerde. Deze publicatie geeft het meest actuele overzicht van de hulpvraag en hulpvragers met verslavingsproblematiek in Nederland.

De nieuwe kerncijfers zijn afkomstig uit het Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem (LADIS). Dit systeem wordt gevoed vanuit de specialistische verslavingszorginstellingen in Nederland.
Of, en zo ja in welke mate, factoren als de gemeentelijke transitieprocessen en de invoering van de generalistische basis GGZ op 1 januari 2014 een rol spelen in de daling van de hulpvraag in de verslavingszorg kan op basis van de LADIS cijfers niet worden vastgesteld.

Enkele opvallende cijfers:
- In 2015 zijn circa 65.000 cliënten behandeld bij een instelling voor verslavingszorg.
- Het aantal hulpvragers in de verslavingszorg is met 7% gedaald ten opzichte van 2014.
- 30.000 cliënten zijn behandeld vanwege problematisch alcoholgebruik.
- Het aantal jongeren (< 25 jaar) met een alcoholhulpvraag daalde in vergelijking met 2014 met 20%.
- De daling bij het aantal ouderen (55-plussers) met een alcoholhulpvraag is met 4% minder dan gemiddeld.

persbericht_kerncijfers_verslavingszorg_2015_1.pdfpersbericht_kerncijfers_verslavingszorg_2015_1.pdf (380 kB)

Laatste nieuws