NL EN
DONEER NU!

Pilot handreiking handhaving Drank- en Horecawet van start

26 mei 2021

In het kader van het Nationaal Preventieakkoord zijn vier gemeenten gestart met een pilottraject waarin gemeenten aan de slag gaan met de handreiking Toezicht Drank- en Horecawet.

De pilots leveren voorbeelden en inzichten op die andere gemeenten kunnen gebruiken in de handhaving van de Drank- en Horecawet/Alcoholwet ten aanzien van de onderwerpen leeftijdsgrens en dronkenschap en doorschenken. Drie gemeenten richten zich op het thema leeftijdsgrens en één gemeente richt zich op het thema dronkenschap en doorschenken.

De pilot loopt tot en met december 2021. In de eerste fase werken de gemeenten onder begeleiding van het Trimbos-instituut en Objectief aan een implementatieplan. In de tweede fase (najaar 2021) komt, indien het mogelijk is, de uitvoering van het plan aan bod.

Bron: trimbos.nl.

Laatste nieuws