NL EN
DONEER NU!

Kamerleden dienen drie moties over alcoholbeleid in

4 september 2019

Kamerleden dienen drie moties over alcoholbeleid in Afgelopen nacht zijn tijdens het debat over het Nationaal Preventieakkoord drie moties ingediend over alcoholbeleid.

* Motie nr. 431 van Kees van der Staaij (SGP). Daarin wordt de regering verzocht om - in samenspraak met de VNG - het Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet nog dit jaar vast te stellen en gemeenten en horeca op te roepen lokaal bindende afspraken te maken die bevorderen dat de geldende normen rond leeftijdsvaststelling beter worden nageleefd.

* Motie nr. 437 van Femke van Kooten-Arissen. Daarin wordt de regering verzocht het aantal alcoholverkooppunten voor eind 2020 significant te verlagen.

* Motie nr. 438 van Femke van Kooten-Arissen. Daarin wordt de regering verzocht om beleid, waardoor ook bij professionele sport alcoholreclame voortaan wordt geweerd.

Staatssecretaris Paul Blokhuis liet v.w.b. motie 431 het oordeel aan de Tweede Kamer. De beide andere moties ontried hij. De Tweede Kamer zal komende dinsdag over de moties stemmen.

Bron: tweedekamer.nl.

Foto: Kees van der Staaij

Laatste nieuws