NL EN
DONEER NU!

Kamervragen over Vital Strategies rapport

2 februari 2021

Kamervragen over Vital Strategies rapport Mahir Alkaya en Henk van Gerven (beiden SP) hebben aan staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vragen gesteld over het rapport ‘The Sobering Truth: Incentivizing Alcohol Death and Disability’.

Het rapport van Vital Strategies, een wereldwijde volksgezondheidsorganisatie, laat onder meer het effect zien van projecten in ontwikkelingslanden waar alcoholproducenten bij betrokken zijn. Die dragen vaak bij aan de toename van de alcoholproblematiek in de betreffende landen en zijn daarmee in strijd met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties, waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd. Nederland heeft in het verleden miljoenen steun verleend aan dergelijke projecten.

De vragen van beide Kamerleden betreffen die steun. Wordt er nog subsidie verleend aan dergelijke projecten? Zijn de zes Afrikaanse projecten van Heineken al tegen het licht gehouden n.a.v. de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Was de financiële steun aan deze projecten niet onterecht? Is het kabinet bereid te investeren in projecten gericht op verminderen van de alcoholproblematiek in ontwikkelingslanden? Hoe ondersteunt het kabinet de bedrijvigheid van Heineken in groeimarkten in Afrika en Azië?

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws