NL EN
DONEER NU!

VVD Kamerlid wil versoepeling Drank- en Horecawet

1 april 2015

VVD Kamerlid wil versoepeling Drank- en Horecawet Tijdens het Algemeen Overleg ‘Gastvrijheid’ in de Tweede Kamer kwam onder meer de Drank- en Horecawet aan de orde. VVD-kamerlid Erik Ziengs ging uitgebreid in op de Drank- en Horecawet. Daarin zit zijns inziens nog te veel betutteling.

Volgens Ziengs moet het mogelijk zijn om in een kledingzaak een glaasje prosecco te schenken en tegelijkertijd moet het kunnen om in de horeca bijvoorbeeld de schilderijen die aan de muur hangen te verkopen. Ziengs pleitte nadrukkelijk voor ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ tussen retail en horeca. Concreet riep hij op:
• het verbod op retail voor de horeca (met een dhw-vergunning) te schrappen
• het verbod op schenken van zwak-alcoholhoudende dranken in winkels te schrappen

Minister Kamp stond niet negatief tegenover dat idee. Er moet volgens de minister gekeken worden naar soepeler regels voor horeca en winkels als het gaat om de Drank- en Horecawet. Waarbij het dan wel - zo zei hij - belangrijk is te zorgen voor een verantwoorde verstrekking van alcohol.

Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, is verbaasd over de opmerking van minister Kamp. Van Dalen: "Volgens Kamp's eigen Retailagenda zal er gekeken worden naar nieuwe winkelconcepten, maar zal dat geen versoepeling van de Drank- en Horecawet inhouden. Er staat in de Retailagenda nadrukkelijk dat die concepten moeten passen binnen de bestaande wettelijke kaders, waaronder de Drank- en Horecawet."

Bron eerste 3 alinea's: khn.nl.

verslag-ao-gastvrijheid-1-april-2015.pdfverslag-ao-gastvrijheid-1-april-2015.pdf (169 kB)

Laatste nieuws