NL EN
DONEER NU!

In provincie Groningen doorstart van convenant ‘Alcohol en Jongeren’

2 maart 2017

In provincie Groningen doorstart van convenant ‘Alcohol en Jongeren’ De kernpartners Vereniging van Groninger Gemeenten (het samenwerkingsverband van alle 23 Groninger gemeenten) en GGD Groningen hebben woensdag het convenant ‘Alcohol en Jongeren’ opnieuw ondertekend. District Groningen van Politie Regionale Eenheid Noord-Nederland doet dit later deze week. Zij onderschrijven hiermee het belang van een integrale aanpak van het gebruik van alcohol door jongeren onder de 18 jaar.

Daarnaast zijn diverse andere organisaties bij deze doorstart betrokken, waaronder lokale horecaondernemingen, handhavingsinstanties, Bureau Halt, verslavingspreventie, jongerenwerk, onderwijsinstellingen, supermarktketens en sportkantines.

Veruit de meeste gemeenten in de provincie Groningen rekenen het overmatig gebruik van alcohol door jongeren tot de prioriteiten van hun lokale gezondheidsbeleid. Ook speelt deze problematiek een belangrijke rol op andere beleidsterreinen zoals onderwijs- en jeugdbeleid. Veel gemeenten zijn op één of andere wijze ook al bezig om hier interventies voor te plannen of voeren deze inmiddels uit.

Bron: gezinsbode.nl.

Laatste nieuws