NL EN
DONEER NU!

RIVM rapporteert over voortgang Nationaal Preventieakkoord

23 juni 2020

RIVM rapporteert over voortgang Nationaal Preventieakkoord De meer dan 70 partijen die eind 2018 het Nationaal Preventieakkoord (NPA) hebben afgesloten, zijn in 2019 met het overgrote deel van de afspraken aan de slag gegaan.

Binnen alle drie de deelakkoorden is het grootste gedeelte van de afspraken in 2019 in uitvoering (62% voor roken, 80% voor overgewicht en 65% voor problematisch alcoholgebruik). Een deel van de afspraken over roken (14%), overgewicht (17%) en problematisch alcoholgebruik (20%) is nog in de voorbereidende fase. Een klein deel van de afspraken (0%-10%) was nog niet gestart en een klein deel van de afspraken (2%-5%) was eind 2019 al afgerond. Voor de overige afspraken was de voortgang onbekend.

Deze rapportage geeft geen inschatting van de impact die dit eerste jaar heeft op het behalen van de ambities in 2040.

Bron: rivm.nl.

voortgangsrapportage-2019-npa.pdfvoortgangsrapportage-2019-npa.pdf (2,41 MB)

Laatste nieuws