NL EN
DONEER NU!

Aandacht voor preventie in Tweede Kamer-debat

8 maart 2022

In de Tweede Kamer is tijdens het Hoofdlijnendebat VWS, waaraan 13 Kamerfracties deelnamen, gesproken over het preventiebeleid tijdens deze regeerperiode.

De woordvoerders van de partijen die preventie aan de orde stelden gingen allen in op de noodzaak van preventie. Aan de orde kwamen het stimuleren van sport en bewegen, bevorderen van gezond eten, preventie van overgewicht, alsmede het plan om een Nationaal Rapporteur Verslaving aan te stellen.

Eva van Esch van de Partij voor de Dieren ging naar aanleiding van de bijdrage van Judith Tielen van de VVD in op het voorstel in het Coalitieakkoord 2021-2025 blurring in winkelgebieden te reguleren. Daarmee wordt alcohol ruimer beschikbaar, wat tot méér alcoholgebruik zal leiden, terwijl tegelijkertijd het Nationaal Preventieakkoord als doel heeft alcoholgebruik tegen te gaan. Van Esch wil dat het blurringvoorstel daarom "de prullenbak ingaat". Tielen gaf aan daar niets voor te voelen.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen gaf aan dat hij op het gebied van preventie enkele stevige stappen wil zetten. Die stappen zijn - zo zei hij - ook gewaagd te noemen in het besef dat op het terrein van preventie beschikbaarheid en betaalbaarheid belangrijke beleidsinstrumenten zijn.

De onderwerpen van zijn preventiebeleid zijn:
- Het voortborduren op de drie thema’s van het Nationaal Preventieakkoord, te weten roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Met name op het alcoholdossier zullen extra maatregelen voorgesteld moeten worden om de beleidsdoelstellingen te halen.
- Impuls voor sport en bewegen.
- Mentale gezondheid.
- Verminderen gezondheidsverschillen.

Over de Nationaal Rapporteur Verslavingen zei Van Ooijen dat die onafhankelijk zal optreden en een specifieke opdracht zal krijgen. Ook zei hij desgevraagd dat hij overweegt de afgesproken gezondheidsdoelstellingen wettelijk te verankeren.

Van Ooijen komt vóór de zomer met een brede preventiebrief. Daarnaast komt er een aparte brief over mentale gezondheid.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws