NL EN
DONEER NU!

VNG is positief over eigen blurring-pilot

15 september 2017

VNG is positief over eigen blurring-pilot Het toestaan van mengvormen van winkels en horecabedrijven heeft een positief resultaat gehad. Dat is volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de conclusie van de door de VNG geïnitieerde en gefaciliteerde pilot mengvormen Drank- en Horecawet (ofwel blurring-pilot). De VNG gaat er dan ook voor pleiten om de Drank- en Horecawet aan te passen en de gemeente de bevoegdheid te geven te beslissen of gemengde horeca en winkelvormen wel of niet in de gemeente zijn toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden.

Gedurende een jaar heeft een aantal gemeenten samen met ondernemers activiteiten ontplooid op het gebied van mengvormen. Zo kon een slijter een proeverij organiseren, mocht een café cadeauverpakkingen met bieren verkopen, en een restaurant de messen verkopen die ze daar zelf gebruiken.

De resultaten van de proef zijn te lezen in het eindrapport Pilot mengvormen Drank- en Horecawet van Berenschot. In het rapport is ook te lezen wat het toestaan van mengvormen betekent voor de uitvoerbaarheid van de gemeentelijke handhaving.
De belangrijkste conclusies zijn:
• Zowel gemeenten als ondernemers zijn ervan overtuigd dat mengvormen gecontinueerd moeten worden in een aangepaste Drank- en Horecawet.
• Mengvormen waarbij niet-alcohol gerelateerde producten worden verkocht worden als nevenactiviteit beoordeeld.
• Het organiseren van proeverijen (bijvoorbeeld bij een slijter) wordt positief beoordeeld.
• Er is draagvlak voor het schenken of verkopen van alcohol bij zowel gemeenten als ondernemers als dat in het verlengde ligt van de hoofdactiviteit. Dat houdt in dat het schenken of de verkoop van alcohol altijd een nevenactiviteit is.

Bron: vng.nl.

eindrapport-pilot-mengvormen-drank--en-horecawet-berenschot.pdfeindrapport-pilot-mengvormen-drank--en-horecawet-berenschot.pdf (4,04 MB)

Laatste nieuws